Logo

Privacy statement van RTL

We verzamelen en gebruiken deze gegevens onder andere om onze websites en apps te verbeteren en deze nog beter aan te laten sluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen we je content en advertenties aanbieden die beter passen bij jouw wensen.

We willen je zo goed mogelijk informeren over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat jouw privacy wordt beschermd.

Op welke diensten van RTL is dit statement van toepassing?

Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RTL Nederland B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: 'RTL', 'We' of 'Wij'). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is RTL Nederland B.V.

Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden op internet en via apps (hierna aangeduid als de domeinen). Voorbeelden van domeinen zijn RTL Nieuws, RTL Z, Videoland, Buienradar, RTL Tickets en alle sub-domeinen zoals programma gerelateerde websites en apps zoals GTST en RTL Boulevard.

Als je dit privacy statement accepteert op één van onze domeinen, bijvoorbeeld op Buienradar, dan geldt deze toestemming ook voor al onze andere domeinen. Dit noemen we cross-domain toestemming. Klik hier voor een overzicht van alle domeinen waarvoor een cross-domain toestemming geldt.

Welke definities gebruiken jullie en wat betekenen die?

RTL Account: hiermee registreer je je bij ons. Door het invoeren voor een gebruikersnaam en e-mailadres en wachtwoord krijg je toegang tot onze diensten.

Apparaten: de apparaten, zoals PCs, tablets, laptops en smartphones, die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.

Diensten: de dienstverlening die wij op internet, op onze domeinen en via apps aanbieden aan gebruikers, al dan niet tegen betaling, zowel via het RTL Account als via ongeregistreerd website-bezoek of via app-gebruik.

Domeinen: de (tv)apps, websites en platforms waarop we onze diensten aanbieden, zoals rtlxl.nl, rtlnieuws.nl, rtlz.nl, videoland.nl, buienradar.nl, rtltickets.nl, en alle sub-domeinen zoals programma gerelateerde websites als gtst.nl en rtlboulevard.nl.

Gebruiker: dit ben jij, als de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die diensten afneemt van RTL.

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een persoon (direct of indirect) te herleiden is, zoals een e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, rekeningnummer, IP-adres, device identifier (zoals ADid's of IDFA's) of andere online identifiers, leeftijd, geslacht, psychische, economische, sociale of culturele omstandigheden, locatie, surfgedrag, kijkgedrag etc., of een combinatie van deze gegevens.

RTL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, RTL Nederland B.V., statutair gevestigd aan de Barend en van Dorpweg 2 te Hilversum en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Hoe en wanneer verzamelt RTL persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die jij als gebruiker zelf invult of verstrekt aan ons, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of jouw mening of reactie geeft op onze content.

Persoonsgegeven Uitleg
Voor- en achternaam Je naam wordt opgeslagen als je een RTL-account aanmaakt of een abonnement op één van onze diensten afsluit.
Geslacht / Geboortedatum Je geslacht en leeftijd worden gebruikt om je binnen de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van de domeinen van RTL, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.
Postcode Op basis van jouw postcode wordt een inschatting gemaakt van waar jij woont. Dit gegeven wordt gebruikt om je in de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van onze domeinen, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.
E-mailadres Je e-mailadres is nodig om een account aan te maken. Aanbiedingen en nieuwsbrieven krijg je ook via e-mail, uiteraard alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je noodzakelijke service e-mails over onze diensten te sturen.
Gegevens voor een aankoop: NAW-gegevens en betaalgegevens Deze gegevens gebruiken we voor het afhandelen van je betaling, bijvoorbeeld wanneer je een betaald abonnement hebt op Videoland.
Klantenservice contact De berichten die jij deelt via de klantenservice worden gebruikt om je adequate hulp te bieden. Daarnaast kunnen berichten worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.
Informatie die door jou zelf op de domeinen is geplaatst Als je een reactie plaatst op of via onze domeinen en apps, dan kunnen wij deze informatie gebruiken voor het doen van gebruikersanalyses.
Aanmelding programma Als je mee wilt doen aan een programma, wordt er om bepaalde informatie gevraagd ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers. De gevraagde informatie is afhankelijk van de aard en inhoud van het programma.
Onderzoeken Wanneer je vrijwillig meedoet aan een onderzoek, alleen na jouw toestemming, wordt de door jou gedeelde informatie voor het onderzoeksdoel gebruikt.

Als je gebruikmaakt van onze websites en apps en je hiervoor, indien nodig, toestemming hebt gegeven, kunnen wij, maar ook derde partijen zoals adverteerders en sociale media netwerken, door middel van cookies of vergelijkbare technologieën informatie verzamelen over jou.

Informatie die kan worden opgeslagen over jouw gebruik heeft bijvoorbeeld betrekking op de domeinen die je bezoekt, welke programma's je bekijkt of welke berichten je hebt gelezen, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop is geklikt. Ook worden de unieke kenmerken van het apparaat dat jij gebruikt vastgelegd en -als je daar toestemming voor hebt verleend- de locatie van het apparaat.

De gegevens worden door ons gebruikt om de dienstverlening te analyseren en om beter inzicht te krijgen in de diensten waar onze gebruikers in zijn geïnteresseerd. Locatiegegevens worden bijvoorbeeld door Buienradar gebruikt om je een persoonlijk weerbericht aan te kunnen bieden. Daarnaast worden de gegevens, verzameld door advertentie- en gedragscookies, door ons gebruikt voor het opbouwen van profielen, waarbij interesses en voorkeuren van gebruikers worden geregistreerd op basis waarvan doelgroepen worden gevormd. Aan de hand van deze doelgroepen kunnen we aanbevelingen doen of deze gebruiken voor marketing en advertentie doeleinden. Zo worden deze gegevens gebruikt om jou op andere websites advertenties te kunnen tonen voor onze diensten en gebruiken onze adverteerders de profielen om hun advertenties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren.

Derde partijen met wie wij samenwerken, zoals advertentienetwerken of social media partijen, kunnen gegevens over jou hebben verzameld die zij met ons delen. Tussen de uitgevers die deelnemen aan NLProfiel (Sanoma, DPG Media, Telegraaf Media Groep en RTL) worden gegevens gedeeld over de advertentiedoelgroepen waarin u bent ingedeeld. Meer informatie hierover vindt u op www.nlprofiel.nl.

Ook maakt RTL gebruik van openbare bronnen, zoals het CBS, om de verzamelde profielen te verrijken met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën.

RTL verricht voor een aantal partners de online advertentieverkoop op de websites van deze partners. Op deze websites worden door RTL persoonsgegevens verzameld die nodig zijn voor advertentieverkoop door middel van advertentie- en gedragscookies. Het verzamelen van persoonsgegevens op deze websites vindt alleen plaats als je op die websites hebt ingestemd met het plaatsen van advertentie- en gedragscookies. De partner waarvoor RTL advertentieruimte verkoopt is in dit geval de verwerkingsverantwoordelijke en RTL werkt op instructie van de partner.

Partners voor wie RTL de online advertentieruimte verkoopt zijn:

Naam Domein
Adfactor B.V. www.adfactor.nl
DPG Media B.V. www.dpgmedia.nl
Branddeli B.V. www.branddeli.nl
Dumpert www.dumpert.nl

Wat zijn cookies?

Cookies en soortgelijke technieken, zoals scripts, zijn kleine bestandjes die vanuit onze domeinen kunnen worden geplaatst op de apparaten van de gebruiker. Op basis van cookies kun je bij een volgend bezoek worden herkend en kan informatie worden verzameld over jouw gebruik van onze domeinen.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit. In andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de diensten worden uitgelezen.

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies gebeurt altijd conform de bepalingen van dit privacy statement.

Klik hier voor uitleg over cookies en het gebruik van cookies door ons. Je vindt hier een overzicht van welke cookies worden geplaatst door ons en derde partijen, welke gegevens er met de cookies worden verzameld en hoe lang de cookies worden bewaard.

Waarvoor verzamelt RTL persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die allemaal gerelateerd zijn aan het leveren van onze diensten.

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over de doelen en het gebruik van persoonsgegevens.

Sommige van onze diensten zijn alleen beschikbaar wanneer je een RTL Account gebruikt. Zonder het verwerken van de persoonsgegevens kan het account niet worden aangemaakt en kan de dienstverlening niet worden geboden.

Om je op de hoogte te houden van informatie over onze dienstverlening of van acties en aanbiedingen kunnen we je e-mailberichten sturen. Je kunt je hier op elk moment voor afmelden.

Alleen als je toestemming hebt gegeven en je gegevens hebt achtergelaten voor marktonderzoek, kunnen we je verzoeken om te helpen bij marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen verschillende onderwerpen hebben en deelname is altijd op vrijwillige basis.

Alle gegevens die door jou direct worden ingevuld of die wij hebben verzameld door middel van jouw gebruik van de diensten of via een derde partij, worden gebruikt om profielen en vervolgens doelgroepen op te bouwen. Het gebruik hiervan is enerzijds om op basis van analyse je individuele voorkeuren te voorspellen en zo de dienst op jouw voorkeuren aan te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen. Daarnaast worden de doelgroepen gebruikt door adverteerders om op basis van de doelgroepen advertentieruimte te kopen waardoor passende advertenties aan je kunnen worden getoond.

Helaas zijn er meerdere vormen van misbruik. Je kunt dan denken aan betalingsfraude, het niet naleven van het auteursrecht of het delen van bedreigende berichten. Om dit misbruik tegen te gaan en hier tegen te kunnen optreden, worden persoonsgegevens verzameld.

We maken gebruik van de diensten van derden om het gebruik van onze content, websites en apps te meten en te analyseren. Met deze analyses kan RTL algemene trends identificeren. De informatie die door deze derden wordt verzameld bestaat onder ander uit het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers op onze domeinen. Een voorbeeld van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Comscore, Adobe, Kantar Spring, en Conviva en verwerkers zoals Gfk. RTL levert de gebruiksgegevens over haar gebruikers ook aan de Stichting Kijkonderzoek (SKO) voor het kijkonderzoek dat SKO in opdracht van o.a. RTL uitvoert. Klik hier voor het privacy statement van de Stichting Kijkonderzoek.

Sommige wettelijke verplichtingen schrijven voor dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard of gedeeld.

Met wie deelt RTL gegevens?

Ten behoeve van onze dienstverlening of om advertenties aan te bieden, kunnen gegevens worden gedeeld met verschillende partijen. Deze partijen bevinden zich voornamelijk in Nederland of elders in Europa en in een uitzonderlijk geval daar buiten. In alle gevallen wordt er een overeenkomst gesloten met deze partij om duidelijke afspraken te maken over de doelen waarvoor zij de gegevens mogen gebruiken en om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, een en ander conform de geldende Europese wetgeving. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld met bevoegde instanties.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over met wie persoonsgegevens worden gedeeld.

We verwerken persoonsgegevens voor al onze gelieerde ondernemingen.

Om onze diensten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze gegevens te delen met leveranciers. Denk hierbij aan call centers, incassobureaus of marktonderzoekbureaus, maar ook aan leveranciers van softwaretools. Deze partijen werken in opdracht van ons en moeten in dat kader altijd een adequaat privacybeleid hanteren.

Voor sommige acties, zoals prijsvragen of enquêtes, wordt direct samengewerkt met andere (commerciële) partijen, zoals adverteerders, en worden de gegevens in samenwerking met deze partijen verzameld. Wanneer dit het geval is, zullen we dit duidelijk vermelden.

Voor de productie van programma's en evenementen wordt door ons samengewerkt met producenten. Soms gebeurt dit in opdracht van ons en in andere gevallen bieden wij hulp bij het vinden van de juiste kandidaten en deelnemers. Daar waar wij de gegevens verzamelen, delen wij deze alleen met de producent en uitsluitend ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers.

Gegevens worden gedeeld met adverteerders, mediabureaus en advertentienetwerken om het mogelijk te maken om passende advertenties te kunnen tonen.

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die wij verzamelen over jouw surfgedrag op onze websites, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over jouw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan NLProfiel (Sanoma, DPG Media, Telegraaf Media Groep en RTL) om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. In dit kader delen wij de door ons verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met NLProfiel voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vindt u op www.nlprofiel.nl.

We verstrekken alleen gegevens aan autoriteiten als dit op grond van de wet of op last van de rechter wordt verplicht of als hier gegronde aanleiding voor is, bijvoorbeeld om schade of misbruik te voorkomen.

Op basis van welke grondslag verwerkt RTL persoonsgegevens?

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken als dit op grond van de wet is toegestaan.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking.

Als je een overeenkomst met ons hebt, zoals wanneer je een abonnement afsluit of als je tickets hebt gekocht, en het voor de uitvoering hiervan noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verwerken, zullen wij gegevens verwerken om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Soms zijn er wettelijke verplichtingen op basis waarvan RTL gegevens moet verwerken. Een voorbeeld is de fiscale regelgeving op grond waarvan transactiegegevens 7 jaar moeten worden bewaard.

Als RTL een belang heeft, zoals de beveiliging of verbetering van onze diensten, en dit belang niet anders kan worden gerealiseerd dan door verwerking van gegevens, zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt. Er zal door RTL altijd een afweging worden gemaakt tussen de gerechtvaardigde belangen van RTL en jouw privacybelangen. Een voorbeeld is het gebruik kunnen maken van jouw gegevens door RTL voor direct marketing activiteiten.

Indien we geen contractuele overeenkomst hebben, er geen wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang is om gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens alleen verwerken met jouw toestemming. Dit geldt ook als er gevoelige gegevens worden verzameld. Tevens worden er nooit elektronische communicatiegegevens, zoals cookies en soortgelijke technieken, verzameld of geplaatst zonder dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Hoe gaan jullie om met bijzondere en gevoelige gegevens?

Als je nog geen 16 jaar bent, mag je alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van je ouder of voogd. Wanneer je minderjarig bent, zorg er dan voor dat je ouders toestemming hebben gegeven om je gegevens met ons te delen. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rtl.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Voor sommige diensten is handig om jouw locatiegegevens te delen, bijvoorbeeld bij het gebruik van Buienradar zodat je weet wat het weer is op jouw locatie. Maar ook kan jouw locatie worden gebruikt om profielen te verrijken en/of doelgroepen samen te stellen die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. Als een locatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden wordt niet jouw exacte locatie gebruikt maar een gebied rondom jouw locatie ter grootte van 200 voetbalvelden. De locatie wordt vastgesteld door middel van het IP-adres en GPS.

Om je account te verrijken kun je zelf een foto toevoegen. Wanneer je dit doet, zullen wij deze foto('s) opslaan. Deze wordt verwijderd als je account wordt opgeheven of als je de foto zelf verwijderd. Bij aanmelding voor een programma kan gevraagd worden om foto's of video's mee te sturen. We gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor de aanmelding waarvoor het wordt verstuurd en het wordt direct verwijderd als het niet langer nodig is.

Hoe zit het met de beveiliging?

Voor alle gegevens die wij verzamelen en gebruiken geldt een strikt beveiligingsregime. Zo beveiligen wij onze systemen om datalekken te voorkomen en zullen wij gegevens altijd geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerken indien mogelijk. Verder wordt een retentiebeleid gehanteerd op basis waarvan gegevens worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn.

Het kan zo zijn dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. Wij hebben geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites en derden en hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. We raden het aan om altijd het privacy statement van deze websites te lezen.

Wat zijn jouw rechten?

Als jouw gegevens door ons worden verwerkt, heb je een aantal rechten waar je altijd (kosteloos) op kunt terugvallen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over jouw rechten.

Als je benieuwd bent naar welke gegevens wij over jou hebben verzameld, kun je ons vragen om hierover inzage te geven. Mochten sommige gegevens niet overeenkomen met jouw situatie of voorkeuren, dan kunnen deze gegevens op verzoek worden gecorrigeerd.

Voor inzage in jouw persoonsgegevens stuur je een mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je paspoort naar privacy@rtl.nl. We zullen binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat jouw gegevens daadwerkelijk door jouzelf worden opgevraagd en deze niet naar iemand anders worden gestuurd. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen. Klik hier voor meer informatie over het veilig delen van jouw identiteitsbewijs.

Als je het niet eens bent met onze gegevensverwerking, kun je hier bezwaar tegen maken. Dit doe je door het versturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je identiteitsbewijs naar privacy@rtl.nl. Binnen 4 weken zullen wij op jouw verzoek reageren.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat het bezwaar ook daadwerkelijk door jouzelf wordt gemaakt. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen. Klik hier voor meer informatie over het veilig delen van jouw identiteitsbewijs.

Als wij gegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming, kun je deze ook weer intrekken. Dit kun je doen door het sturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer naar privacy@rtl.nl. Binnen 4 weken zullen wij de gegevens die wij van jou hebben verzameld verwijderen.

Omdat we ervoor hebben gekozen onze domeinen (gedeeltelijk) gratis aan te bieden, zijn wij voor financiering afhankelijk van advertentie inkomsten. Daarom is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten zonder toestemming te geven voor het plaatsen en verzamelen van cookies en soortgelijke technieken die wij ten behoeve van advertentiedoeleinden gebruiken.

Als je toch besluit om je toestemming in te trekken, heeft dit als gevolg dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Na het intrekken van je toestemming zal je bij een volgend bezoek aan één van onze domeinen opnieuw om toestemming worden gevraagd. Je kunt dan zelf bepalen of je opnieuw toestemming wilt geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die jij hebt ten aanzien van je persoonsgegevens.

Waar kun je terecht voor meer informatie?

Mochten niet al jouw vragen worden beantwoord in dit privacy statement of heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je altijd contact opnemen met ons privacy team via privacy@rtl.nl.