Privacy statement

Of je nu je favoriete serie kijkt op Videoland, het laatste weer checkt via Buienradar, een fragment van RTL Boulevard deelt met je vrienden of een ticket koopt via RTL Tickets, bij al onze activiteiten op internet en via onze apps verzamelen we persoonsgegevens.

We verzamelen en gebruiken deze gegevens om onder andere onze websites en apps te verbeteren en deze nog beter aan te laten sluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen we je gerichte content en advertenties aanbieden die passen bij jouw wensen.

We willen je zo goed mogelijk informeren over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat jouw privacy wordt beschermd.

Op welke diensten van RTL is dit statement van toepassing?

Het privacy statement is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door RTL Nederland B.V. en de aan hem gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: RTL, We of Wij). Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden op internet en via apps (hierna aangeduid als de domeinen). Voorbeelden van domeinen zijn rtlxl.nl, rtlnieuws.nl, rtlz.nl, videoland.nl, buienradar.nl, rtltickets.nl en alle sub-domeinen zoals programma gerelateerde websites als gtst.nl en rtlboulevard.nl. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen, tenzij anders is vermeld.

Als je dit privacy statement en de cookie uitleg accepteert op één van onze domeinen, bijvoorbeeld op buienradar.nl, dan geldt deze toestemming ook voor al onze andere domeinen. Dit noemen we cross-domain toestemming. Klik hier voor een overzicht van alle domeinen waarvoor een cross-domain toestemming geldt.

Welke definities gebruiken jullie en wat betekenen die?

RTL Account: hiermee registreer je je bij ons. Door het invoeren voor een gebruikersnaam en e-mailadres en wachtwoord krijg je toegang tot onze diensten.

Apparaten: de apparaten, zoals PCs, laptops en smartphones, die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.

Diensten: de dienstverlening die wij op internet, op onze domeinen en via apps aanbieden aan gebruikers, al dan niet tegen betaling. Zowel via het RTL Account als via ongeregistreerd website-bezoek of via app-gebruik, en waarop de gebruikersvoorwaarden van RTL van toepassing zijn.

Domeinen : de (tv)apps, websites en platforms waarop we onze diensten aanbieden, zoals rtlxl.nl, rtlnieuws.nl, rtlz.nl, videoland.nl, buienradar.nl, rtltickets.nl, en alle sub-domeinen zoals programma gerelateerde websites als gtst.nl en rtlboulevard.nl.

Gebruiker: dit ben jij, als de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die diensten afneemt van RTL.

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een persoon (direct of indirect) te herleiden is, zoals een e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, rekeningnummer, IP-adres, device identifier (zoals ADid’s of IDFA’s) of andere online identifiers, leeftijd, geslacht, psychische, economische, sociale of culturele omstandigheden, locatie, surfgedrag, kijkgedrag etc., of een combinatie van deze gegevens.

RTL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, RTL Nederland B.V., statutair gevestigd aan de Barend en van Dorpweg 2 te Hilversum en alle aan hem gelieerde ondernemingen.

Hoe en wanneer verzamelt RTL persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die jij als gebruiker zelf invult of verstrekt aan ons, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of jouw mening of reactie geeft op onze content.

Voor- en achternaam Om onze diensten te personaliseren zodat we jou bijvoorbeeld bij je naam kunnen aanspreken en om een betaalrelatie te sluiten.
Geslacht / Geboortedatum Je geslacht en leeftijd worden gebruikt om je binnen de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van de domeinen van RTL, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.
Postcode Op basis van jouw postcode wordt een inschatting gemaakt van waar jij woont. Dit gegeven wordt gebruikt om je in de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van onze domeinen, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.
E-mailadres Hiermee kunnen we je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken. Aanbiedingen en nieuwsbrieven krijg je ook via e-mail, uiteraard alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je noodzakelijke service e-mails over onze diensten te sturen.
Gegevens voor een aankoop: NAW-gegevens en betaalgegevens Deze gegevens gebruiken we voor het afhandelen van je betaling, bijvoorbeeld wanneer je een betaald abonnement hebt op Videoland.
Klantenservice contact De berichten die jij deelt via de klantenservice worden gebruikt om je adequate hulp te bieden. Daarnaast kunnen berichten worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.
Informatie die door jou zelf op de domeinen is geplaatst Als je een reactie plaatst op of via onze domeinen en apps, dan kunnen wij deze informatie gebruiken.
Aanmelding programma Als je mee wilt doen aan een programma, wordt er om bepaalde informatie gevraagd ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers. De gevraagde informatie is afhankelijk van de aard en inhoud van het programma.

Als je gebruikmaakt van onze websites en apps en je hiervoor, indien nodig, toestemming hebt gegeven, kunnen wij, maar ook derde partijen zoals adverteerders en sociale media netwerken, door middel van cookies of vergelijkbare technologieën persoonsgegevens verzamelen over jou. Zo kunnen bijvoorbeeld de unieke kenmerken van het apparaat dat jij gebruikt worden vastgelegd of de locatie van het apparaat. De verzamelde gegevens worden door ons gebruikt om de dienstverlening te analyseren en om beter inzicht te krijgen in de diensten waar onze gebruikers in zijn geïnteresseerd. Locatiegegevens worden bijvoorbeeld door Buienradar gebruikt om je een persoonlijk weerbericht aan te kunnen bieden. Daarnaast worden de gegevens door ons gebruikt voor het opbouwen van profielen, waarbij interesses en voorkeuren van gebruikers worden geregistreerd op basis waarvan doelgroepen worden gevormd. Aan de hand van deze doelgroepen kunnen we aanbevelingen doen of deze gebruiken voor marketing en advertentie doeleinden. Zo gebruiken wij de gegevens om jou op andere websites advertenties te kunnen tonen voor onze diensten en om de advertentieruimte die wij aanbieden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren.

Derde partijen met wie wij samenwerken, zoals advertentienetwerken of social media partijen, kunnen gegevens over jou hebben verzameld die zij met ons delen. Deze gegevens worden vervolgens door ons gecombineerd met de door ons verzamelde gegevens zodat we onze profielen en doelgroepen kunnen verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies en alle soortgelijke technieken, zoals scripts, zijn kleine bestandjes die vanuit onze domeinen kunnen worden geplaatst op de apparaten van de gebruiker. Op basis van cookies kun je bij een volgend bezoek worden herkend en kan informatie worden verzameld over het gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit. In andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de diensten worden uitgelezen.

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies gebeurt altijd conform de bepalingen van dit privacy statement.

Klik hier voor de volledige uitleg over cookies en het gebruik van cookies door ons. In de uitleg over cookies staat ook een overzicht van welke cookies worden geplaatst door ons en derde partijen.

Waarvoor verzamelt RTL persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die allemaal gerelateerd zijn aan het leveren van onze diensten.

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over de doelen en het gebruik van persoonsgegevens.

Sommige van onze diensten zijn alleen beschikbaar wanneer je een RTL Account gebruikt. Zonder het verwerken van de persoonsgegevens kan het account niet worden aangemaakt en kan de dienstverlening niet worden geboden.

Om je op de hoogte te houden van informatie over onze dienstverlening of van acties en aanbiedingen kunnen we je e-mailberichten sturen. Je kunt je hier op elk moment voor afmelden.

Alleen als je toestemming hebt gegeven en je gegevens hebt achtergelaten voor marktonderzoek, kunnen we je verzoeken om te helpen bij marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen verschillende onderwerpen hebben en deelname is altijd op vrijwillige basis.

Alle gegevens die door jou direct worden ingevuld of die wij hebben verzameld door middel van jouw gebruik van de diensten of via een derde partij, worden gebruikt om profielen en vervolgens doelgroepen op te bouwen. Het gebruik hiervan is enerzijds om op basis van analyse je individuele voorkeuren te voorspellen en zo de dienst op jouw voorkeuren aan te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen. Daarnaast worden de doelgroepen gebruikt door adverteerders om op basis van de doelgroepen advertentieruimte te kopen waardoor passende advertenties aan je kunnen worden getoond.

Helaas zijn er meerdere vormen van misbruik. Je kunt dan denken aan betalingsfraude, het niet naleven van het auteursrecht of het delen van bedreigende berichten. Om dit misbruik tegen te gaan en hier tegen te kunnen optreden, worden persoonsgegevens verzameld.

We gebruiken de gegevens om in algemene zin te analyseren hoe onze diensten worden gebruikt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen. Op deze manier kunnen we beter geïnformeerde beslissingen nemen over onder andere de verdere ontwikkeling van onze diensten. Deze gegevens worden eveneens gebruikt ten behoeve van het kijkonderzoek van de Stichting Kijkonderzoek.

Sommige wettelijke verplichtingen schrijven voor dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard of gedeeld.

Met wie deelt RTL gegevens?

Ten behoeve van onze dienstverlening of om advertenties aan te bieden, kunnen gegevens worden gedeeld met verschillende partijen. Deze partijen bevinden zich voornamelijk in Nederland of elders in Europa en in een uitzonderlijk geval daar buiten. In alle gevallen wordt er een overeenkomst gesloten met deze partij om duidelijke afspraken te maken conform Europese wetgeving en gegevensbescherming te waarborgen. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over met wie persoonsgegevens worden gedeeld.

We verwerken persoonsgegevens voor al onze gelieerde ondernemingen. Jij kunt dit herkennen vanwege de verschillende domeinen waarvoor het cross-domain privacy statement geldt.

Om onze diensten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze gegevens te delen met leveranciers. Denk hierbij aan call centers, incassobureaus of marktonderzoekbureaus, maar ook aan leveranciers van softwaretools. Deze partijen werken in opdracht van ons en moeten in dat kader altijd een adequaat privacybeleid hanteren.

Voor sommige acties, zoals prijsvragen of enquêtes, wordt direct samengewerkt met andere partijen en worden de gegevens in samenwerking met deze partijen verzameld. Wanneer dit het geval is, zullen we dit duidelijk vermelden.

Voor de productie van programma’s en evenementen wordt door ons samengewerkt met producenten. Soms gebeurt dit in opdracht van ons en in andere gevallen bieden wij hulp bij het vinden van de juiste kandidaten en deelnemers. Daar waar wij de gegevens verzamelen, delen wij deze alleen met de producent en uitsluitend ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers.

Gegevens worden gedeeld met adverteerders, mediabureaus en advertentienetwerken om het mogelijk te maken om passende advertenties te kunnen tonen.

We verstrekken alleen gegevens aan autoriteiten als dit op grond van de wet of op last van de rechter wordt verplicht of als hier gegronde aanleiding voor is, bijvoorbeeld om schade of misbruik te voorkomen.

Op basis van welke grondslag verwerkt RTL persoonsgegevens?

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken als dit op grond van de wet is toegestaan.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking.

Als je een overeenkomst met ons hebt, zoals wanneer je abonnement afsluit of als je tickets hebt gekocht, en het voor de uitvoering hiervan noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verwerken, zullen wij dit doen.

Soms zijn er wettelijke verplichtingen op basis waarvan gegevens moeten worden verwerkt. Als er zo’n wettelijke verplichting bestaat, of op last van een rechterlijk bevel, zullen wij dit naleven.

Als er een belang is, zoals de beveiliging of verbetering van onze diensten, en dit niet anders kan worden gerealiseerd dan door verwerking van gegevens, zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt. Er zal dan altijd een afweging worden gemaakt tussen de verschillende belangen en of hetzelfde niet op een andere manier kan worden gerealiseerd.

Indien we geen contractuele overeenkomst hebben, er geen wettelijke verplichting is om gegevens te verwerken, of een gerechtvaardigd belang, zullen wij gegevens alleen verwerken met jouw toestemming. Dit geldt ook als er gevoelige gegevens worden verzameld. Tevens worden er nooit elektronische communicatiegegevens, zoals cookies en soortgelijke technieken, verzameld of geplaatst zonder dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Hoe gaan jullie om met bijzondere en gevoelige gegevens?

Als je nog geen 16 jaar bent, mag je alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van je ouder of voogd. We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer je minderjarig bent, zorg er dan voor dat je ouders toestemming hebben gegeven om je gegevens met ons te delen. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rtl.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Voor sommige diensten is handig om jouw locatiegegevens te delen, bijvoorbeeld bij het gebruik van Buienradar zodat je weet wat het weer is op jouw locatie. Maar ook kan jouw locatie worden gebruikt om advertenties te kunnen tonen die op dat moment relevant zijn. Als locatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden wordt niet jouw exacte locatie gebruikt maar een gebied rondom jouw locatie ter grootte van 200 voetbalvelden. Locatie wordt vastgesteld door middel van het IP-adres en GPS.

Om je account te verrijken kun je zelf een foto toevoegen. Wanneer je dit doet, zullen wij deze foto(’s) opslaan. Deze wordt verwijderd als je account wordt opgeheven of als je de foto zelf verwijderd. Bij aanmelding voor een programma kan gevraagd worden om foto’s of video’s mee te sturen. We gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor de aanmelding waarvoor het wordt verstuurd en het wordt direct verwijderd als het niet langer nodig is.

Hoe zit het met de beveiliging?

Voor alle gegevens die wij verzamelen en gebruiken geldt een strikt beveiligingsregime. Zo beveiligen wij onze systemen om datalekken te voorkomen en zullen wij gegevens altijd geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerken indien mogelijk. Verder wordt een retentiebeleid gehanteerd op basis waarvan gegevens worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn.

Het kan zo zijn dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. Wij hebben geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites en derden en hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. We raden het aan om altijd het privacy statement van deze websites te lezen.

Wat zijn jouw rechten?

Als jouw gegevens door ons worden verwerkt, heb je een aantal rechten waar je altijd (kosteloos) op kunt terugvallen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over jouw rechten.

Als je benieuwd bent naar welke gegevens wij over jou hebben verzameld, kun je ons vragen om hierover inzage te geven. Mochten sommige gegevens niet overeenkomen met jouw situatie of voorkeuren, dan kunnen deze gegevens op verzoek worden gecorrigeerd.

Voor inzage in jouw persoonsgegevens stuur je een mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je paspoort naar privacy@rtl.nl. We zullen binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat jouw gegevens daadwerkelijk door jouzelf worden opgevraagd en deze niet naar iemand anders worden gestuurd. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen. Klik hier voor meer informatie over het veilig delen van jouw identiteitsbewijs.

Als je het niet eens bent met onze gegevensverwerking, kun je hier bezwaar tegen maken. Dit doe je door het versturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je identiteitsbewijs naar privacy@rtl.nl. Binnen vier weken wordt contact met je opgenomen op basis waarvan vervolgstappen worden genomen.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat het bezwaar ook daadwerkelijk door jouzelf wordt gemaakt. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen. Klik hier voor meer informatie over het veilig delen van jouw identiteitsbewijs.

Als wij gegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming, kun je deze ook weer intrekken. Dit kun je doen door het sturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer naar privacy@rtl.nl. Binnen 4 weken nemen we contact met je op.

Omdat we ervoor hebben gekozen onze domeinen (gedeeltelijk) gratis aan te bieden, zijn wij voor financiering afhankelijk van advertentie inkomsten. Daarom is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten zonder toestemming te geven voor het plaatsen en verzamelen van cookies en soortgelijke technieken die wij ten behoeve van advertentiedoeleinden gebruiken.

Als je toch besluit om je toestemming in te trekken, heeft dit als gevolg dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Na het intrekken van je toestemming zal je bij een volgend bezoek aan één van onze domeinen opnieuw om toestemming worden gevraagd. Je kunt dan zelf bepalen of je opnieuw toestemming wilt geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die jij hebt ten aanzien van je persoonsgegevens.

Contact

Mochten niet al jouw vragen worden beantwoord in dit privacy statement of heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je altijd contact opnemen met ons privacy team via privacy@rtl.nl.